Reklamacja towaru

REKLAMACJA PRODUKTU

Jeżeli dostarczony Produkt ma wadę fizyczną lub prawna Klient ma prawo złożyć reklamację. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, określają powszechnie obowiązujące przepisami prawa, w szczególności Kodeks Cywilny (w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

1.1.    Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:

1.1.1.    pisemnie na adres: al. W. Korfantego 78, 40-156 Katowice;

1.1.2.    w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@plecaki.edu.pl;

1.2.    Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

1.2.1.   informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

1.2.2.    żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;

1.2.3.   danych kontaktowych składającego reklamację.

Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Poniżej zamieszczamy druczek REKLAMACJA TOWARU który ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

1.3.    Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

1.4.    Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: al. W. Korfantego 78, 40-156 Katowice. W przypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

 

Formularz do pobrania: Reklamacja towaru

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl