Zwrot towaru - odstąpienie od umowy

ZWROT TOWARU - ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 1.8 Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

1.1.     Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

1.1.1.    pisemnie na adres: Świat Ucznia Felmar sc al. W.Korfantego 78, 40-156 Katowice;

1.1.2.    w formie elektronicznej na adres: reklamacje@plecaki.edu.pl;

1.2.    Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest poniżej. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

1.3.    Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1.3.1.    dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

1.3.2.    dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

1.4.    W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

1.5.    Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Niego z żadnymi kosztami. W przypadku dokonania płatności przy użyciu karty płatniczej zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej, za pomocą której dokonano zapłaty. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument powinien zwrócić Produkt na adres: Świat Ucznia Felmar sc al. W. Korfantego 78, 40-156 Katowice. Przesyłki za zaliczeniem nie będą przyjmowane.

1.6.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

1.7.    Koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

1.7.1.    Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym PLECAKI.EDU.PL, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

1.7.2.    Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Przesyłki za zaliczeniem nie będą przyjmowane.

 

Formularz do pobrania: Zwrot towaru - odstąpienie od umowy

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl